ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ
Создан 20.12.2011
тип: открытый


 

 Українська Асоціація експертів з екологічного та географічного маркування

Екомаркування в УкраїніЕкологічне маркування підтверджує якість продукції і визначає відповідність мінімальним нормам можливого негативного впливу  на стан здоров’я людини і довкілля на всьому протязі її «життєвого циклу» (виробництво – транспортування – переробка – зберігання – постачання – експлуатація - утилізація). Екoмаркування на сьогодні є провідною світовою ознакою дружності товарів та послуг до біолого-географічного стану людини.

Роботи з побудови системи екомаркування в Україні розпочинаються за вимогами Технічного регламенту з екологічного маркування, затвердженого Постановою КМУ від 18 травня 2011 р. N 529, що містить європейські вимоги з екомаркування (REGULATION (EC) No 66/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009).

Побудова програми втілення процесу екoмаркування  потребує активного обговорення з громадськими та бізнесовими структурами.

Українська Асоціація експертів  з екомаркуваннязапрошує до обговорення наступних питань

 • опрацювання міжнародних вимог до систем екомаркування та оцінювання відповідності різних груп товарів;
 • організація навчальних курсів для інспекторів, експертів, аудиторів, залучення досвідчених викладачів до їх проведення;
 • участь у визначенні та проведенні навчальних курсів в Києві та по регіонах, видача сертифікатів аудиторів з екомаркування національного зразка, затверджених Мінприроди;
 • розроблення національних правил з екомаркування груп товарів та моделювання екокритерієв для окремих товарів;
 • визначення необхідного спектру лабораторій та метрологічних вимог, узгоджених з міжнародними, взаємне визнання сертифікатів з екомаркування за принципом «єдиного вікна»;
 • формування мережі національних центрів консалтингу / інспектування та аудиту і сертифікації, як нового типу бізнес-процесів, побудова моделей обґрунтування екокритерієв;
 • побудова аналітичних баз даних та розгалуженої мержі інформаційних центрів галузевого призначення з сертифікації продукції, в тому числі що готується до подання тендерів на держзакупівлі;
 • розроблення правил та тренінгів для потенційних постачальників товарів на держзакупівлі;
 • ведення електронних реєстрів виданих сертифікатів продукції, що отримала сертифікати з екомаркування, та здійснення аудиторського супроводу підприємств на протязі періоду дії сертифікату (2-3 роки);
 • залучення інноваційних підприємств до програм національної та міжнародної інвестиційної підтримки;
 • формування груп кадрового резерву на виконання усіх видів робіт з екомаркування.

 

Продовжується формування мережі експертів з екомаркування

Для формування мережі експертів Українська Асоціація експертів з екомаркування запрошує вчених та фахівців виробництва заповнити ЕКСПЕРТНУ КАРТУ (у вашому профілі) із відповідної галузі знань, у який ви маєте можливість проводити експертизу, виконувати екпертні дослідження та оцінки.

Анкета входження до національної технологічної платформи «Їжа для життя»

Органи сертифікації з екологічного маркування повинні відповідати  вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC Guide 65 «Загальні вимоги щодо органів, що керують системою сертифікації продукції» (ДСТУ ISO 45011). Відповідно до цього просимо заповнити Анкету входження фізособи / установи / компанії (чи окремого підрозділу) до національної платформи «Їжа для життя» у складі Європейської науково-технологічної платформи  Food European Technology Platform "Food for Life" за моделлю Європейської координаційної структури MS-MG

Анкети входження до інших національних технологічних платформ у складі Європейських технологічних платформ будуть опубліковані додатково.

 

     

Контактні дані 

Остапенко Олексій Ігорович +380669763937, alekseyostap@gmail.com